ΕΦΕΤ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ANOSIS με κωδικό άδειας ΕΟΠΠΕΠ 2000500 υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλο

«Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ».

Που απευθύνεται: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

Διάρκεια και κόστος:

 
1. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 10 ωρών και πραγματοποιούνται σε 1 ή 2 μέρες στους χώρους μας.

2. Κόστος Εκπαίδευσης για 1 άτομο: 60€

3. Κόστος Εκπαίδευσης για ομαδικές εγγραφές άνω των 3 ατόμων: 45€.

4. Κόστος πιστοποίησης : 30€. (το ποσό καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ )

5. Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις για να αποκτήσουν βεβαίωση στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων η οποία ισχύει για πέντε χρόνια.

    Επικοινωνήστε μαζί μας